CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

Sustav e-učenja „Geopraktikum“

2. verzija
View File
pdf
446KB
prezentacija
View File
pdf
449KB

Prezentaciju pogledajte na adresi https://prezi.com/ztmnqk661ovv/sustav-e-ucenja-geopraktikum/

Ovaj rad opisuje uvođenje sustava e-učenja kao podrške pri obavljanju terenske nastave za učenike i nastavnike Geodetske tehničke škole te podrške za evidenciju, zaprimanje i izdavanje instrumentarija potrebnog za obavljanje terenske nastave u navedenoj školi.

Sustav e-učenja sastoji se od web aplikacije „Geopraktikum“. Aplikacija je dizajnirana kako bi potaknula i omogućila kod „digitalnih urođenika“ – učenika, [1] veću motivaciju i lakše usvajanje znanja i vještina u njima „poznatom“ i prihvatljivom okruženju, ali i kao pomoć nastavnicima, uglavnom „digitalnim pridošlicama“, pri podizanju kvalitete izvođenja, analize i evaluacije terenske nastave. Također, aplikacija omogućuje kvalitetnije vođenje, evidenciju i korištenje instrumenata i geodetskog pribora u školi.

Učenici će preko web sučelja zaprimati vježbe/zadatke dobivene od nastavnika, a moći će zatražiti i predati zahtjeve za izdavanje geodetskih instrumenata potrebnih za terenski rad preko e-obrasca, te predavati gotove zadatke nakon terenskih mjerenja, kao i ostvariti komunikaciju s nastavnicima i međusobno.

Autor(i):

Ratko Medan    
Geodetska tehnička škola
Hrvatska

Rođen u Zagrebu, 16.12.1978. Završio srednju Geodetsku tehničku školu u Zagrebu, nakon koje sam upisao Geodetski fakultet kojeg sam završio 2004. godine.
Nakon završenog fakulteta radim na geodetskim poslovima u privredi te se u rujnu 2005. zapošljavam u Geodetskoj tehničkoj školi gdje radim do danas kao nastavnik stručnih predmeta.

Ivan Cesar    
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Hrvatska

Rođen i odrastao u Zagrebu, gdje sam i završio srednju školu popularni "MIOC", nakon kojeg upisujem "FER" kojeg završavam u roku. Za vrijeme studija, honorarno radim u tvrtki "Neoinfo d.o.o." kao software developer (2008.-2012.), a od 2012. radim kao asistent na Tehničkom veleučilištu Zagreb, stručni studij računarstvo.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC