CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

Zaštita korisnika kataloga WWW.HR

2. verzija
View File
pdf
761KB
prezentacija
View File
pdf
145KB

Nakon promjene izgleda početne stranice Hrvatske, kataloga WWW.HR fokusirali smo se na osiguravanje njegovih korisnika. Kako bi detektirali i spriječili štetne sadržaje implementirali smo sustav prepoznavanja promjena na stranicama kataloga i sustav za sprječavanje prisustva štetnih sjedištau katalogu. Za ostvarivanje sustava koristili smo se mehanizmima sažetaka sadržaja u kombinaciji sa sustavom Google Safe Browsing za provjeru potencijalno štetnih sjedišta weba.

Autor(i):

Dominik Trupčević    
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Dominik Trupčević student je završne godine Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se tehnologijama weba i sigurnosnim aspektima web aplikacija.

Valter Vasić    
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

alter Vasić rođen je 18. 7. 1987. u Puli. Maturirao je 2005. na općem smjeru Gimnazije Mate Balote u Poreču. Uz studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu uspješno se bavio organizacijom i radom u Klubu studenata elektrotehnike. S odličnim uspjehnom završio je preddiplomski i diplomski studij. Stupanj magistra struke ostvario je u srpnju 2010. Na Zavodu za telekomunikacije se zaposlio u rujnu 2010. godine na radnom mjestu zavodskog suradnika. U listopadu 2010. godine upisao je doktorski studij računarstva i bavi se istraživanjem u područu računalne i informacijske sigurnosti. U ožujku 2013. godine zaposlio se kao znanstveni novak pri Zavodu za telekomunikacije u sklopu suradnje Fakulteta Elektotehnike i Računarstva i Ericssona Nikole Tesle.

Marin Vuković    
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Marin Vuković rođen je 1982 godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2006. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu a doktorirao 2011. godine s temom "Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti." U znanstvenom i stručnom radu Marin Vuković usmjerava se na usluge s dodanom vrijednosti i napredne usluge u konvergentnim mrežama nove generacije temeljene na znanju, te sudjeluje kao istraživač i suradnik na znanstvenim, tehnološkim i stručnim projektima. Objavio je više od 20 znanstvenih radova. Koautor je patenta pri Hrvatskom zavodu za intelektualno vlasništvo P20080303A. Član je strukovnih udruga IEEE, Royal Institute of Navigation i KES International.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC