CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

Iskustva pri izradi aplikacije WWW.HR za Android TV

2. verzija
View File
pdf
2.1MB
prezentacija
View File
pptx
1.4MB

U radu su predstavljena iskustva pri izradi aplikacije WWW.HR za uređaje Android TV koja, uz samu implementaciju aplikacije, obuhvaćaju i hardverske komponente koje je potrebno integrirati kako bi se uspostavila radna okolina za razvijenu aplikaciju. Pokazani su izazovi, prvenstveno vezani uz hardverske elemente, te rješenja temeljem kojih je postignuto konačno rješenje aplikacije i cijelog sustava.

Autor(i):

Ivan Šemanjski    
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Ivan Šemanjski rođen je 1988. godine u Slavonskom Brodu gdje pohađa pridoslovno-matematičku gimnaziju "Matija Mesić". Po maturiranju 2007. godine upisuje preddiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Diplomu sveučilišnog prvostupnika prima 2010. godine na temu "Interaktivni prikaz mehanizama upravljanja zagušenjem u protokolu TCP" pod mentorstvom prof. dr. sc. Maje Matijašević. Diplomski studij upisuje 2010. godine na istom fakultetu gdje prima diplomu magistra inženjera informacijske i komunikacijske tehnologije u srpnju 2012. godine na temu "Izdvajanje i geokodiranje adresa sa sjedišta Weba" pod mentorstvom prof. dr. sc. Željke Car. Odmah po diplomiranju zapošljava se u firmi Carespeak Inc. s podružnicom u Hrvatskoj gdje radi na razvoju platforme za mobilno zdravstvo. Od prosinca 2013. godine počinje raditi kao zavodski suradnik na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Ivan Slivar    
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Ivan Slivar je zavodski suradnik na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu. Maturirao je 2006. godine u gimnaziji Lucijana Vranjanina u Zagrebu te je iste godine upisao preddiplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu. Diplomu sveučilišnog prvostupnika prima 2010. godine na temu Spektralna učinkovitost DVB-H sustava. Diplomski studij upisuje 2010. godine na istom fakultetu gdje prima diplomu magistra inženjera struke Informacijske i komunikacijske tehnologije u srpnju 2012. godine na temu Kontekstno-svjesna usluga prisutnosti temeljena na protokolu XMPP pod mentorstvom Prof. dr. sc. Ivane Podnar Žarko.

Marin Vuković    
Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva
Hrvatska

Marin Vuković rođen je 1982 godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je 2006. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu a doktorirao 2011. godine s temom "Adaptivno upravljanje lokacijskom informacijom za telekomunikacijske usluge s dodanom vrijednosti." U znanstvenom i stručnom radu Marin Vuković usmjerava se na usluge s dodanom vrijednosti i napredne usluge u konvergentnim mrežama nove generacije temeljene na znanju, te sudjeluje kao istraživač i suradnik na znanstvenim, tehnološkim i stručnim projektima. Objavio je više od 20 znanstvenih radova. Koautor je patenta pri Hrvatskom zavodu za intelektualno vlasništvo P20080303A. Član je strukovnih udruga IEEE, Royal Institute of Navigation i KES International.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC