CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

IKT i nogomet u službi produženog boravka

2. verzija
View File
pdf
345KB
prezentacija
View File
pptx
2.4MB

Produženi boravak je poseban i specifičan dio odgojno obrazovnog procesa. Ciljevi realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja, a autorica teksta se u ovom radu posebno osvrnula na pripremanje učenika za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje (učiti kako učiti).
Tijekom produženog boravka učenici bi trebali ponoviti naučeno gradivo i napisati domaću zadaću. U želji da im vrijeme u produženom boravku bude zanimljivo i oplemenjeno različitim aktivnostima autorica teksta je započela sa korištenjem IKT-e u procesima ponavljanja i sistematizacije stečenog znanja.
S obzirom da je u produženom boravku dosta vremena posvećeno igri, autorica je korištenjem IKT-a kroz igru motivirala i poticala učenike na istraživački rad i suradničko učenje.
Na taj način došlo je i do realizacije ovog projekta kojeg su učenici nazvali „Otkrijmo svjetsko nogometno prvenstvo.“ Autorica je kombinirala različite načine rada na projektu: pretraživanje atlasa i albuma sa samoljepljivim sličicama; posjetom profesionalnog sportaša; korištenjem web 2.0 alata pa i do uvođenja obrnute učionice kao jedan od načina rada. Koristeći dobivene upute, učenici su projekt realizirali u potpunosti. Osim što su razvijali digitalne kompetencije, autorica je primjetila da se osnažila veza između učenika tijekom suradničkog učenja te su po završetku projekta sami smišljali teme koje bi u budućnosti voljeli obraditi.

Autor(i):

Josipa Blagus    
OŠ Bukovac
Hrvatska

Učiteljica razredne nastave s pojačanim predmetom informatike. Zadnjih osam godina radi u produženom boravku. Suautorica priručnika "50 ideja za produženi boravak".

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC