CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

Otvoreni kôd u učionicama

2. verzija
View File
pdf
85KB
prezentacija
View File
pdf
1.4MB

Udio softvera otvorenog kôda na osobnom računalima zanemariv je u odnosu na zastupljenost u području poslužitelja, pametnih telefona i tableta, a osobito u odnosu na zastupljenost u segmentu superračunala. To se odnosi i na softver instaliran u školama i fakultetima.
U članku ćemo pokušati pokazati koje su komparativne prednosti korištenja softvera otvorenog kôda u obrazovnom sustavu. Pažnju smo usmjerili na tri najizraženije prednosti.
Prva je dostupnost aplikacija samih. Količina i raznovrsnost programa otvorenog kôda je tolika da omogućava rješavanje praktički bilo kojeg zadatka u obrazovnom procesu. Raspon dostupnih aplikacija proteže se od operacijskih sustava, preko aplikacija za uređivanje teksta, fotografija, videa do kompleksnih baza podataka i poslovno informacijskih sustava.
Druga prednost je otvorenost odnosno dostupnost kôda aplikacija. To omogućava modifikacije postojećih aplikacija za specifične potrebe obrazovanja. Osim toga omogućava uvid u događaje i procese na nivou aplikacije, modificiranje kôda i praćenje promjena izazvanih modifikacijama. Time je bitno olakšano razumijevanje materije koja se obrađuje u procesu obrazovanja.
Treća prednost je specifična za obrazovanje na području informacijskih tehnologija i odnosi se na mogućnost sudjelovanja u razvoju softvera otvorenog kôda. Kako model razvoja softvera otvorenog kôda omogućava sudjelovanje velikog broja nezavisnih sudionika ne postoje prepreke da se studenti tokom obrazovnog procesa aktivno uključe u neki od brojnih projekata razvoja softvera otvorenog kôda. Tako stečeno iskustvo ima višestruku vrijednost - upoznaju se procesi i načini rada koji studente očekuju u njihovom profesionalnom životu, omogućava im uvid u probleme koji se javljaju na projektima i stjecanje iskustva o tome kako probleme rješavati.

Autor(i):

Ljiljana Despalatović    
Sveučilišni odjel za stručne studije, Sveučilište u Splitu
Hrvatska

Završen MIOC i PMF Zagreb matematika, smjer profesor matematike i informatike i smjer diplomirani inženjer matematike, računarstvo. Od diplome, 1998. god. do 2009. god. radi u industriji, a od 2009.god. radi kao predavač na Sveučilištu u Splitu.

Borko Buković    
Hrvatska

Profesor sociologije sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Trenutno zaposlen u A.D.Plastik d.d u Solinu.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC