CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

#code EU

2. verzija
View File
pdf
441KB
prezentacija
View File
pptx
3.1MB

#codeEU je inicijativa pokrenuta od Europske komisije sa ciljem da se što više ljudi diljem Europe potakne da uče programirati. Programiranje je kreativno područje koje svima nama nudi mnogobrojne mogućnosti da ostvarimo svoje ideje i zamisli. Inicijativa je usmjerena na djecu i mlade, nezaposlene osobe ali i na sve nas nudeći svima nama mogućnost da postanemo aktivni sudionici u kreiranju budućnosti čovječanstva ili osiguramo vlastitu egzistenciju. Ovaj rad opisuje inicijativu koja ruši državne granice, jezične barijere ili bilo koji oblik diskrimacije, ukazujući svima na potrebe zajednice u bližoj budućnosti, nudeći mogućnost izbora, priliku za usvajanje novih znanja i vještina iz područja ICT te ukazuje na važnost cjeloživotnog učenja.

Autor(i):

Ivana Ružić    
I. OŠ Čakovec
Hrvatska

Diplomirani sam informatičar, zaposlena u I. OŠ čakovec kao učiteljica informatike. Napredovala sam u zvanje učitelj mentor, voditeljica sam ŽSV učiteja informatike u Međimurskoj županiji i predstavnica #code EU inicijative u RH.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC