CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

Možnosti vrednotenja digitalnih kompetenc skozi šolsko tekmovanje

2. verzija
View File
pdf
486KB
prezentacija
View File
pptx
5.0MB

Avtor predstavlja nekaj vidikov vrednotenja pridobljenih digitalnih kompetenc v osnovnih šolah. Skozi sodelovanje v državnem tekmovanju iz znanja računalništva t.i. Festival računalništva - multimedijski ekoplakati učenci izkazujejo: osebne kulturne kompetence ob razumevanju digitalne kulture in „odraščanju v digitalnem obdobju“; sposobnosti, da s pomočjo informacij, pridobivanjem znanja, sposobnostmi ocenjevanja in kritične presoje ustrezno uporabijo digitalne vsebine; aktivne digitalne kompetence, ki zajemajo znanje in spretnosti za izdelavo, preverjanje, urejanje, bogatenje in posodabljanje digitalnih vsebin; usposobljenost za uporabo pravih orodij IKT, ki zajema tehnične spretnosti pri uporabi različnih orodij in razumejo njihov potencial in omejitve; zakonit način uporabe avtorsko zaščitenih vsebin in zagotavljanje lastne vsebine v uporabo drugim. Tekmovanje, ki spodbuja kreativno in sodelovalno delo učencev s pomočjo WEB 2.0 orodij, povezuje IKT tehnologije z vsebinami, ki bi bila učencem privlačna ter jih krati spodbuja k odkrivanju in večji ekološki ozaveščenosti. Avtor na koncu predstavi spletno platformo Glogster kot primerno za tovrstno tekmovanje.

Autor(i):

Andrej Kociper    
OŠ Odranci
Slovenija

Mr. Sc. Andrej Kociper, rođen 08.05.1966 u Göteborgu u Švedskoj. Diplomirao na Fakultetu organizacijskih znanosti u Kranju gdje se upoznao sa organizacijom i menadžmenta ljudskih potencijala. Prije njegovog zapošljavanja u sektoru obrazovanja bio je kao stručnjak uključen u provedbu stručne i psihosocijalne rehabilitacije nezaposlenih osoba i drugih marginaliziranih skupina. Njegov poslijediplomski znanstveni studij pedagogije uspješno je završen na Filozofskom fakultetu u Mariboru. Od 2003 dalje radio je kao nastavnik informatike/računarstva u osnovnim školama. Danas je ravnatelj Osnovne škole Odranci. Povremeno gostuje na Visokoj školi za ekonomiju u Murski Soboti. Njegovo daljnje obrazovanje bilo je u smjeri Gestalt psihologije i pedagogije. Istodobno još je završijo dopunsko obrazovanje iz informatike na Fakultetu za matematiku i fiziku u Ljubljani. Njegovi istraživački interesi i stručni članci uključuju područja pedagogije, informatike/računarstva i humanističkih znanosti.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC