CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

Edmodo u osnovnom obrazovanju

2. verzija
View File
pdf
642KB

Prezentaciju pogledakte na adresi: http://prezi.com/juddqgszbcrq/copy-of-edmodo-u-osnovnom-obrazovanju/.

Suvremeno društvo i digitalna kultura nametnule su učiteljima potrebu osuvremenjavanja nastave i približavanja nastavnih sadržaja učenicima dvadeset i prvog stoljeća. Učenici su korisnici društvenih mreža putem kojih međusobno surađuju i komuniciraju i zato je vrijeme da se počne razmišljati o pozitivnim stranama i mogućoj koristi za nastavni proces koju bismo mogli imati od toga. Jedna od društvenih mreža namijenjenih isključivo učenju je Edmodo. Slijedom navedenoga, u ovome radu prikazat ćemo oblikovanje i primjenu oblikovanih nastavnih sadržaja za učenike drugog, petog i sedmog razreda osnovne škole. Problem istraživanja ovoga rada je ispitati utjecaj i primjenu društvene mreže Edmodo na učenike u osnovnom obrazovanju. S obzirom na problem istraživanja, cilj istraživanja je utvrditi imaju li učenici pozitivno mišljenje o primjeni oblikovanih nastavnih sadržaja u društvenoj mreži Edmodo. Rezultati istraživanja prikazuju kako 92% učenika drugoga razreda, 84% učenika petog razreda i 73% učenika sedmog razreda izražava najviši stupanj zadovoljstva ako bi se Edmodo uveo u njihov nastavni proces.

Autor(i):

Suzana Tomaš    
Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu
Hrvatska

Suzana Tomaš, rođena 1975. u Splitu. 1998. godine stekla zvanje diplomirani učitelj. Od 1999. do 2009. godine radila u osnovnim školama, a od 2003. do 2009. kao vanjska suradnica, asistentica na Filozofskom fakultetu u Splitu na kolegijima Primjena računala u nastavi i Učenje na daljinu. 2007. magistrirala na Poslijediplomskom studiju Pedagogije, Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2009. godine zaposlena kao predavačica na Filozofskom fakultetu u Splitu, odsjek Učiteljski studij, smjer Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i poučavanju. Područje znanstvenog i stručnog interesa su: primjena ICT-a u učenju i poučavanju, oblikovanje i vrednovanje nastavnih sadržaja u sustavima e-učenja.

Marijana Elez    
Osnovna škola Ravne njive
Hrvatska

Marijana Elez rođena je 1988. u Splitu. 2012. godine diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Splitu te stekla zvanje magistra pedagogije i magistra edukacije hrvatskog jezika i književnosti. Trenutno je zaposlena kao stručni suradnik pedagog u Osnovnoj školi Ravne njive.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC