CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

Totalna e-nastava

2. verzija
View File
pdf
1.1MB
prezentacija
View File
pdf
93KB

Prezentaciju pogledajte na adresi: http://prezi.com/_nn9e0vetln0/totalna-e-nastava/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Pristupačnošću novih tehnologija kao i njihovom dostupnošću pri nabavi, škola kao obrazovna ustanova je na tragu prihvaćanja i implementiranja novih tehnologija u nastavi. Namjera projekta je postupno izbacivanje tradicionalnih nastavnih pomagala učenika (bilježnica, radna bilježnica, olovka, brisalo, pribor za crtanje) s novim tehnološkim dostignućima. Bilježnicu i pribor za pisanje i crtanje zamjenjuje se sa uređajem notebook-tablet formata 10“ (notebook s mogućnošću transformacije u tablet, hibridni laptop). Projektom su obuhvaćeni svi razredi škole ali iz po jednog ili najviše dva predmeta. Implementacija ostalih predmeta uvela bi se u slijedećoj nastavnoj godini nakon valorizacije postignuća u protekloj školskoj godini i vjerojatnih neophodnih izmjena. Namjera škole je uvesti e-bilježnicu u roku od 2 (dvije) godine te totalno izbaciti potrebu za bilo kojim papirnatim medijem i potrebom za tiskanim medijima, te time učiniti nepotrebnim u nastavi uporabu printera, kopirnih aparata i ostalih medija koji nisu u elektronskom obliku. Pristup nastavi nije isključivo u uporabi digitalnih sadržaja, koji još uvijek nisu u dovoljnoj mjeri zastupljeni, već i analogni sadržaj gdje se uporabljaju klasična nastavna sredstva, ali sa novim nastavnim pomagalima. Time je omogućena bezbolna migracija u digitalno poučavanje. Dakle uporaba digitalnog pomagala na analogni način. Ovim pristupom olakšan je prijelaz na novu tehnologiju nastavnom osoblju, koji može raditi na stari način i po svojoj želji i tempu uvoditi novu tehnologiju u vlastiti sustav nastave. Dakle učeničku torbu ćemo olakšati do njenih krajnjih granica čime i učenička torba postaje bespotrebna.

Autor(i):

Danijel Vrbanc    
Željeznička tehnička škola Moravice
Hrvatska

Rođen 1959. U Karlovcu.
Obrazovanje:
Elektrotehnički fakultet – Zagreb (diplomirao 1984.)
Srednja škola: Srednja škola „Ruđer Bošković“ – Zagreb – maturirao 1977.

Stručni ispiti:
Položen stručni ispit za nastavnika u srednjem školstvu.
Položen stručni ispit za inspektora telekomunikacija.
Radno iskustvo:
1. ŽTŠ – Moravice - nastavnik elektrotehničke grupe predmeta od 2010. na neodređeno vrijeme
2. Privatni poduzetnik 2006 - 2010.
3. Računski centar - 1994 - 2006. organizator programer na UNIX radnim stanicama
4. Ministarstvo pomorstva prometa i veza – Zagreb 1992 - 1994. stručni savjetnik ministra
5. Računski centar – Karlovac 1990 - 1992. – organizator programer
6. Institut RIZ-a 1985 - 1990. – razvojni inženjer u području mikrovalne tehnike
KONFERENCIJE-predavanja:
1: "Pokrivanje terena radio signalom u mobilnoj telefoniji", YUREMA, Kupari, 1989.
2. "Trofazni asinkroni motor upravljan računalom" CUC 2013, Zagreb
3. "Uporaba interaktivnog videa u obrazovnim nastavnim sredstvima" MIPRO 2014; Opatija

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC