CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

Implementacija e-učenja u strukovnom obrazovanju

2. verzija
View File
pdf
1.2MB

U cilju unapređenja kvalitete procesa poučavanja te razvoja digitalnih kompetencija učenika i nastavnika u strukovnom obrazovanju u Ekonomsko-birotehničkoj školi Split implementirana su tri e-tečaja: Sigurnost na internetu, Izrada marketing plana i Matematičke osnove računala. U ovom radu prikazani su njihovi postavljeni ciljevi i zadaci, planirane aktivnosti te ostvareni rezultati njihove provedbe. Učenici su sudjelovanjem u navedenim e-tečajevima upoznali i koristili brojne Web 2.0. alate čime su potaknuti na korištenje interneta u obrazovne svrhe te razvijanje suradničkog učenja. Opisom standarda zanimanja – ekonomist, ovakvim načinom poučavanja učenici se osposobljavaju za korištenje Web 2.0. tehnologije u poslovanju poduzeća kao novog trenda i pristupa poslovanja u suvremenim uvjetima – Poduzeće 2.0.

Autor(i):

Jozica Pažanin    
Ekonomsko-birotehnička škola Split
Hrvatska

Rođena 1981. godine u Splitu. 2005. godine diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, smjer Informatika i tehnika.
Od 2005. zaposlena u školi kao profesor informatike. Tijekom svog rada primjenjuje suvremene metode poučavanja i koristi e-učenje kao novi model obrazovanja. Autorica je online tečajeva „Sigurnost na Internetu“ i „Matematičke osnove računala“ koje zadnje dvije godine provodi u nastavi.
Završila je E-learning akademiju, smjer Course Design, a trenutno polazi doktorski studij „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ na PMF-u Split.
Sudionica je Inspiring Science Education (ISE) projekta.

Suzana Mikulić    
Ekonomsko-birotehnička škola Split
Hrvatska

1990. godine diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
1993. godine završila dodatno pedagoško, psihološko i metodičko obrazovanje na Filozofskom fakultetu u Zadru.
Od 1993. zaposlena u Ekonomsko-birotehničkoj školi u Splitu gdje radi kao profesor mentor ekonomske grupe predmeta i informatike. Dugogodišnji urednik školske web stranice, predavačica na nekoliko predavanja na županijskim stručnim vijećima nastavnika ekonomske grupe predmeta o primjeni IKT-a u nastavi statistike i marketinga. Primjenjujući suvremene metode poučavanja u svom radu aktivno u školi promiče razvoj digitalnih kompetencija kod nastavnika i suradnika škole. Autorica online tečaja „Izrada marketing plana“ te sudionica ISE projekta.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC