CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6 »

Uvođenje novih tehnologija u nastavu

2. verzija
View File
pdf
322KB
prezentacija
View File
ppt
877KB

Kako je tehnologija sve važniji čimbenik u obrazovanju cilj ovog rada je prenošenje iskustva uvođenja tableta u nastavni proces. Putem mobilnosti u okviru programa Erasmus+ dobivena su početna potrebna znanja o uvođenju tableta u nastavni proces te je uspostavljen partnerski odnos sa školom partnerom iz EU. Planira se aktivno provođenje projekta Uvođenje novih tehnologija u nastavu. Provedeno je istraživanje s ciljem ispitivanja stavova učitelja o uvođenju novih tehnologija u nastavu. Rezultati su pokazali kako učitelji smtraju da su djeca previše izložena utjecaju tehnologije, a njih 67% smatra da bi se djeca trebala igrati na druge načine, a ne tehnologijom. Iako se 46% učitelja slaže s tvrdnjom da klasična nastava daje dobre rezultate, dodatna analiza pokazala je zadovoljavajuće rezultate koji govore da 55% učitelja smatra kako su nove tehnologije dobrodošle u škole. Samo 6% učitelja uglavnom se slaže s tvrdnjom da se boji da neće znati koristiti novu tehnologiju u nastavi. 63% učitelja smatra da djeca znaju puno o tehnologiji. 37% učitelja uglavnom se slaže s tvrdnjom da su učenici informatički pismeni.

Autor(i):

Jelena Portner Pavićević    
I. osnovna škola Varaždin
Hrvatska

Jelena Portner Pavićević
Po struci sam diplomirani psiholog, profesor. Radim već 10 godina kao stručni suradnik psiholog u osnovnoj školi. Polovinu radnog staža zaposlena sam u I. osnovnoj školi Varaždin.
Od posebnog interesa mi je rad sa darovitim učenicima, učenici sa specifičnostima u emocionalnom doživljavanju te primjena tehnologije u procesu poučavanja.
Na ove teme izdala sam i više radova.
Od dodatnog obrazovanja, između ostalog, završila sam CARnet e-learning akademiju, smjer menadžment te sam polaznik edukacije iz kognitivno-bihevioralnih terapija.
Dodatno radim na osmišljavanju radionica i programa prevencije za Crvenik križ.

Tea Pavičić    
I. osnovna škola Varaždin
Hrvatska

Moje ime je Tea Pavičić i živim u Varaždinu. Po struci sam magistra primarnog obrazovanja i informatičkih znanosti te radim kao učiteljica razredne nastave na I. osnovnoj školi Varaždin. Nakon završenog Učiteljskog fakulteta, odlučila sam nastaviti obrazovanje te sam 2012. godine upisala poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Budući da su moje područje zanimanja djeca i mediji, objavila sam nekoliko radova na tu temu. Kao jedina predstavnica iz Hrvatske sudjelovala sam na projektu Agencije za mobilnost i programe EU vezanom uz uvođenje novih tehnologija u obrazovanje. Osim toga, voditeljica sam Dječjeg foruma I. osnovne radi čega također često sudjelujem na brojnim međunarodnim i državnim skupovima i edukacijama.

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC