CARNetova korisnička konferencija 2014

Zbornik radova - ISBN 978-953-6802-29-6

Josipa Blagus
IKT i nogomet u službi produženog boravka

Nataša Boj
Istraživanje - što misle o primjeni e-Dnevnika učenici, roditelji i učitelji?

Goran Bubaš, Tihomir Orehovački
Prednosti (i nedostaci) korištenja Web 2.0 aplikacija za e-učenja iz hibridnih kolegija na visokim učilištima

Ana Čulić, Lada Sartori
Kako online igre utječu na društveni život

Maja Cvitković
e-Dnevnik i e-Matica: podrška korisnicima unutar škole

Ljiljana Despalatović, Borko Buković
Otvoreni kôd u učionicama

Sebastian Firi, Bruno Valić, Tomislav Gligora
Mobilne tehnologije, razvoj alata i aplikacija - MIT App Inventor

Tomislav Gligora, Dario Filković, Bruno Valić
Budućnost razvoja mobilnih aplikacija korištenjem PhoneGap razvojne tehnologije

Miljenko Hajdarović
Eksperimentalno korištenje Facebooka, Pinteresta i Loomena u nastavi povijesti

Jelena Horvat
Masovni otvoreni online tečajevi – izazovi i mogućnosti

Ljubomir Hrboka
Sigurnost lozinki

Nina Knežević, Suzana Delić
Kroz videokonferencije: „Računamo, čitamo, istražujemo“

Andrej Kociper
Možnosti vrednotenja digitalnih kompetenc skozi šolsko tekmovanje

Željko Kovačević
RAD Studio: izrada mobilnih aplikacija

Lidija Kralj, Vesna Lončar-Cindrić, Zehra Delić, Darko Rakić, Davor Šimić
Sigurnost djece na internetu - razvoj školskog kurikuluma

Ivan Kranjčević, Bruno Valić, Tomislav Gligora
Osvrt na petu WiFi generaciju - standard 802.11ac

Divna Krpan, Saša Mladenović, Goran Zaharija
Vizualni programski jezici u visokom obrazovanju

Sonja Lušić Radošević
Učionica budućnosti

Jasminka Maravić, Gordana Benat
Online tečaj "Uvod u e-učenje za nastavnike strukovnih škola"

Josipa Matotek, Gordana Jugo
Analiza karakteristika, diskusija i uspješnosti polaznika regionalnog Moodle MOOC-a

Ratko Medan, Ivan Cesar
Sustav e-učenja „Geopraktikum“

Nikola Mihočka
Izvannastavna aktivnost u obrnutoj učionici

Jozica Pažanin, Suzana Mikulić
Implementacija e-učenja u strukovnom obrazovanju

Krunoslav Peter
Implementacija responzivne Web-aplikacije u jednoj HTML-datoteci

Jelena Portner Pavićević, Tea Pavičić
Uvođenje novih tehnologija u nastavu

Aleksander Radovan, Tin Kramberger, Tomislav Gligora
Od igre s kockicama do programera – Lego Mindstorms

Daniel Rakijašić, Vesna Tomić
Osnove informatike za sve

Ivana Ružić
#code EU

Ivan Šemanjski, Ivan Slivar, Marin Vuković
Iskustva pri izradi aplikacije WWW.HR za Android TV

Martina Sertić
Elektroničke enciklopedije u nastavi

Zlatan Soldo, Ivan Miličević, Davor Hodalin
Internet u Geodetskoj školi – ove godine punoljetan

Suzana Tomaš, Marijana Elez
Edmodo u osnovnom obrazovanju

Dominik Trupčević, Valter Vasić, Marin Vuković
Zaštita korisnika kataloga WWW.HR

Danijel Vrbanc
Totalna e-nastava

Sandra Vuk
Webučionica

Goran Zaharija, Saša Mladenović, Divna Krpan
NetLogo – novo programsko okruženje za podučavanje informatike

 

Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2013 Zakon Group LLC